De Medische Basis Kennis Opleiding!

De lessen MBK van Ayuryoga Nederland bevatten eindtermen voor medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners werkzaam in de complementaire zorg. Deze eindtermen geven aan over welke onderwerpen deze zorgverleners kennis moeten hebben en op welk beheersingsniveau: reproductie, inzicht/ begrijpen, toepassen, analyseren, of evalueren. Informatie over de betekenis van deze niveaus is opgenomen in dit overzicht per lesonderdeel en Module.

Al 10 jaar

Erkende Opleiding op HBO niveau

Veel persoonlijk contact

Studiebegeleiding & intervisie

7 Docenten

Professionele Experts

Erkend Onderwijsinstituut

Erkend door Zorgverzekeraars

​Information MBK lesson Genital system (in English)

Date: June 16, 2024

Time: 10am-4pm

Online via Zoom

In MBK training we will focus on the hormonal functioning of the genital system.

First we will briefly discuss the anatomy and physiology of the genital system of both men and women. Next, we will discuss some common hormonal problems in both men and women.

It is possible to introduce a case or disease in advance, which will then be discussed in the lesson.

Ik wil enkel de Ayurveda Modules volgen

Het is ook mogelijk om enkel de Ayurveda Modules te volgen, na het succesvol behalen van deze modules ontvang je een certificaat van de afgeronde lessen.

Ik wil graag de complete HBO opleiding volgen

Als je de HBO volgt krijg je alle modules van alle leerlijnen, ook ontvang je dan een geaccrediteerd HBO diploma.

Naam(Vereist)

Naam(Vereist)

Alles te weten komen over Medische Basis Kennis?
Ontdek het hier!

Iedere module is opgebouwd uit de onderdelen: Anatomie Fysiologie. Pathologie Ieder module beschrijft dat uitgebreid en daar word je op getoetst. Nu betreft het symptomen, pathofysiologie, oorzaken, complicaties en medische benadering van cellen en weefsels.
Het circulatiestelsel betreffen hart en bloedvaten: Anatomie en Fysiologie Pathologie: symptomen, oorzaken, complicaties, en medische benadering.
Binnen de opleiding doen we veel fysieke vaardigheden oefenen zoals: Onderzoek vaardigheden om te herkennen waar de klachten zich bevinden waar iemand mee komt.
Hier wordt het ademhalingsstelsel als fysiek systeem behandeld. Het betreft dan Anatomie en Fysiologie.
De spijsvertering begint al in de mond vandaar dat de anatomie al in de mond plaats vindt. Anatomie en Fysiologie Pathologie Symptomen, pathofysiologie, oorzaken en medische benadering van
Het urinewegstelsel is van groot belang om onze afvalstoffen kwijt te raken. Hier gaan we. In op: Anatomie, Fysiologie en Pathologie van het urinewegstelsel.
Het zenuwstelsel wordt in deze module behandeld zoals het fysiek in ons lichaam plaats heeft en de functies die het vervult. Anatomie, Fysiologie Pathologie. Ziekte van het zenuwgestel komt meer turug in de les psycho- sociale basiskennis (Psbk)
Het bewegingsapparaat is een belangrijke module voor de yoga opleiding. Yoga fysiek gaat via het bewegingsapparaat. We behandelen in deze les de Anatomie, Fysiologie Pathologie
Ons hormonaal stelsel heeft een aantal zeer belangrijke functies die ons lichaam in werking houdt. Verderop zien we wat de vaak herkenbare symptomen zijn. We behandelen dit via Anatomie en Fysiologie
Het genitaal stelsel behandelt de voortplantingsorganen en mogelijke klachten. Het betreft de Anatomie, Fysiologie Pathologie.
De huis ons grootste lichaamsorgaan wat een uiterst belangrijke functie heeft. De huid die zoveel verschillende rollen vervult. Anatomie, Fysiologie Pathologie
Het is van belang dat wij in de zorg bijtijds herkennen dat iets niet pluis is. We moeten dan iemand raadplegen of zelfs verwijzen. Signalen herkennen die aangeven “Wel of niet starten met de behandeling”
Binnen de reguliere zorg wordt met medicijnen gewerkt dat noemen we Farmacologie. Hier behandelen we de: Werkingsprincipes van een geneesmiddel
Ziektebeelden in onze psyche moeten we goed herkennen. Het is niet de bedoeling meteen een etiket te plakken maar zorgvuldig te beschrijven wat er met iemand aan de hand is. Psychopathologie
De fases van ons leven geven aan heo we er voor staan, wat we nodig hebben en waar we voor moeten oppassen. Dit wordt behandeld in Pathologie en Pediatrie
Wet en regelgeving in de gezondheidszorg in Nederland
Voor iedereen is het van belang om bekend te zijn met de Oriëntatie op EHBO. Het volgen van een vervolg cursus EHBO wordt geadviseerd.

Literatuurlijst MBK en PSBK

Pinkhof Geneeskundig Woordenboek
(Pinkhof Geneeskundig Woordenboek is ook verkrijgbaar in een digitale versie.)   ISBN: 9789031391219    
Van Everdingen

Aanbevolen boeken

  1. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Diagnostische Criteria van de DSM-V-TR, 1de druk 2016
  2. Oorspronkelijke uitgave American Psychiatric Association, Washington DC (vertaling Koster- de Goes, drukkerij Wilco)
  3. DSM V is nog niet vertaald, na de vertaling zal deze uitgave gebruikt worden

Docenten MBK

Ellen van der Helm
MBK

Lesrooster MBK

Over Ayuryoga Nederland

Ayuryoga Nederland verzorgt opleidingen en cursussen voor iedereen die zich willen bekwamen en verdiepen in de Ayurveda en yogawetenschap en deze in combinatie met elkaar als een Therapeutisch instrument willen inzetten. Je wordt opgeleid tot Ayuryoga therapeut en docent (Ayuryoga Therapist & Teacher | AYT&T).
INFORMATIE

Gratis Open Lesdag bijwonen?