Studiegids

Onderwijsprogramma 4 jaar

Onderwerpen Aantal lesdagen 6.5 u per lesdag Aantal uren SBU

Oriëntatie op het lesprogramma

 

     

Filosofie, achtergronden en toepassing van Ayurveda en Yoga.

 

6 39u  

1.Yoga Sutra’s,

Yoga en de geest.

1.1 Kennis en structuur, staat van zijn, functies en condities van de geest Baghavad Gita

Kennis van Yoga perspectieven en condities

 

6 39u  
1.2 Yoga en Ayurveda als therapeutische inzet: 12 thema’s en de ontwikkeling van ziekte (samprapti), prioriteit bij behandelingen. 7 45,5u  

2. MBK en psbk.

2.1 Biomedische en Psychologische grondslagen, Anatomie, Fysiologie

2.2 Psychiatrische ziektebeelden, terminologie en chirurgische toepassingen (herkennen).

2.3 Psychische en geestelijke gezondheid.

 

27 175,5u  

3. AyurYoga Therapeutisch gereedschap en  vaardigheden.

3.1 Yama’s en Nyama’s en de effecten, asanaa, prnayame etc..

3.2 Basis principes van de therapeutische relatie,  Anamnese, behandelplan opzet en dossiervorming

 

21 136,5u  

4. Groepsvaardigheden

Practicum, yoga therapeutische toepassingen

     

Practicum:

5. Literatuuronderzoek + scriptie opzet+ mentorschap

5.1 Stage 4 weken totaal á 6dagen á 10u per dag

5.2 8&10 voudig onderzoek en behandelplannen maken

 

8

 

24

 

7

52u

 

 

156u

 

45,5

 

6. Praktijkles/ workshop:

De professionele praktijk

Opzet praktijk, kennis van wet en regelgeving, hygiëne

 

4 26u  

Totaal

 

106 dagen 710u  

 

 

1 Algemeen

Over de Ayuryoga                   

Inleiding

Ayurveda en yoga worden vaak, al dan niet in combinatie met elkaar, gebruikt om antwoorden te vinden op diepgaandere levensvragen. Dit kan je toepassen op jouw eigen leven, maar je kunt het ook gebruiken bij het helpen van anderen bij het vinden van oplossingen.

Wanneer je kiest voor Ayurveda zal je merken dat dit een behoorlijke studie vereist. Ook het kiezen van een type yoga kan lastig zijn: welke yoga past bij de problematiek?

De Ayuryoga-opleiding probeert hier een antwoord en richting aan te geven door een combinatie te maken tussen beide wetenschappen van Ayurveda en Yoga, Ayuryoga. Dit lesaanbod heeft zoveel praktische aspecten, dat je al vrij snel het geleerde in de praktijk kunt omzetten. Daarnaast werkt Ayuryoga Nederland vanuit een bepaalde traditie. Deze traditie bepaalt de structuur van het lesaanbod. Hierdoor kan jij steeds weer de relatie leggen tussen de onderlinge lessen.

Oriëntatie

De lessen van Ayuryoga Nederland kunnen op diverse manieren worden gevolgd: een eerste en tevens oriënterend jaar waar je de mogelijkheid hebt om na te gaan of deze opleiding iets voor jou is. Het is ook mogelijk, als je al een opleiding in Ayurveda en/of Yoga hebt gehad, om eerst een aantal opfrislessen te volgen waar je samen met de docent kunt bepalen in welk studiejaar je het best kunt insteken. Hierna ben je in staat om te bepalen of het voor jou de moeite waard is verder te gaan met de opleiding, waarvan de eerste twee jaar zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling. Indien je belangstelling hebt kun je de totale vierjarige opleiding volgen tot Ayuryoga Teacher en Therapeut (AYOT&T).

Missie& Doelen

 

De Ayuryoga opleiding leidt op tot Ayuryoga therapeut/ teacher (AYT&T).

Visie: de Ayuryoga therapeut onderscheidt zich van de Ayurveda Practitioner (AP). Immers yoga is het therapeutisch instrument, dit in tegenstelling tot de AP waar geneeskunde en het inzetten van Ayurveda supplementen het therapeutische instrument is.

 

Professionele ondersteuning

De opleiding Ayuryoga is een Stichting met een bestuur. Daarnaast zijn er een aantal commissies die ondersteunende werkzaamheden verrichten zoals: examencommissie, Onderwijscommissie, Werkveldadviescommissie.

De Stichting heeft een opleidingscoördinator die ook de administratieve taken verricht. Dit is mogelijk en ook noodzakelijk, zo lang de opleiding nog zo klein is.

Het team                                  

Het team bestaat uit totaal 8 personen.

Opleidingscoördinator 1, docenten Yoga 3, docent Ayurveda1 en therapeutische vorming 1. Voor medische basiskennis worden 2 docenten ingehuurd via een opleiding die de accreditatie voor MBK heeft.

Gastdocenten: 2