Rode vlaggen – De MBK Opleiding!

Al 10 jaar

Erkende Opleiding op HBO niveau

Veel persoonlijk contact

Studiebegeleiding & intervisie

7 Docenten

Professionele Experts

Erkend Onderwijsinstituut

Erkend door Zorgverzekeraars
FIND WHAT YOU LOVE

Alles over Rode vlaggen; Free Your True Self, Transform Your Life

De term ‘rode vlag’ is overgenomen uit de autoracerij. In deze context betekent een rode vlag ‘onmiddellijk stoppen van de race.’
Klinische rode vlaggen komen uit de fysiotherapie. Sinds 1 januari 2006 bestaat Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), waardoor een patiënt niet meer eerst naar de huisarts hoeft met zijn klacht. Omdat de cliënt niet eerst een huisarts geconsulteerd heeft, is zorgvuldigheid geboden.
1. Klinische Rode vlaggen
Onder de term ‘rode vlag’ worden in de literatuur verschillende begrippen verstaan. In de basismodule Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie wordt melding gemaakt van de begrippen ‘historical and clinical clues’, ‘risicofactoren van fysieke aard’, ‘indicators of serious pathology’ en ‘signs of serious disease’.
Dit raakt het hart van het probleem: hoe kan de therapeut de aanwezigheid van een mogelijk ernstige aandoening vermoeden op grond van diffuse, vage of soms zelfs ontbrekende signalen? Een (beginnende) aandoening heeft vaak een vage, diffuse klinische manifestatie, die zich lastig juist laat interpreteren. Het jezelf bewust zijn van fundamentele twijfel is hier het motto.
Rode vlaggen zijn dus waarschuwingssignalen (symptomen) die sterk wijzen op ernstige pathologie.
2. Belang voor alternatief therapeuten
Het herkennen van rode vlaggen is voor de alternatief therapeut van belang om te weten of er een aanleiding is om een cliënt door te verwijzen naar een BIG-geregistreerde zorgverlener en, eventueel tijdelijk, te stoppen met de behandeling.
3. Wel of niet starten met de behandeling
Onderstaand schema geeft aan in welke gevallen de therapeut niet (direct) met de behandeling start

 

Symptoom- / klachtenbeeld

Pluis / Niet Pluis

Handeling therapeut

Bekend/ verklaarbaar

Pluis

Evt. start therapeutische behandeling

Niet bekend / niet verklaarbaar

Niet Pluis

Advies aan cliënt: neem contact op met huisarts

Bekend maar kent afwijkende symptomen

Niet Pluis

Advies aan cliënt: neem contact op met huisarts

Bekend maar het verloop is afwijkend, bijvoorbeeld te lang

Niet Pluis

Advies aan cliënt: neem contact op met huisarts

Aanwezigheid van één of meerdere rode vlaggen

Niet Pluis

Advies aan cliënt: neem contact op met huisarts

Docenten MBK

Ellen van der Helm
MBK

Lesrooster MBK

Over Ayuryoga Nederland

Ayuryoga Nederland verzorgt opleidingen en cursussen voor iedereen die zich willen bekwamen en verdiepen in de Ayurveda en yogawetenschap en deze in combinatie met elkaar als een Therapeutisch instrument willen inzetten. Je wordt opgeleid tot Ayuryoga therapeut en docent (Ayuryoga Therapist & Teacher | AYT&T).
INFORMATIE

Gratis Open Lesdag bijwonen?