Inschrijving en Toelating

De 4-jarige opleiding op HBO niveau Ayuryoga leidt op tot Ayuryoga Therapist & Teacher (AYT&T) en is een combinatie van de complementaire zusterwetenschappen Ayurveda en yoga. Deze opleiding geeft toegang tot de authentieke, millennia oude, levende tradities van Ayurveda en yoga. Beide worden onderwezen vanuit de authentieke schriftelijke en orale bronnen, zodat jij als de student je kunt bekwamen in de fundamentele essentie van deze parels van menselijke kennis.

De beroepen binnen de Ayurveda en yoga kennen hun bron in het oude India van ruim 4000 jaar geleden. Door middel van mondelinge overdracht en later via geschriften is deze aloude filosofie, wijsheid en geneeskunde door leraren aan hun studenten overgedragen. In de hedendaagse yoga en Ayurveda wordt nog steeds vanuit deze oude theorieën en met dezelfde technieken en methodieken gewerkt. We leren je deze kennis te vertalen naar het hier en nu en vullen dit aan met hedendaagse kennis van de gezondheidszorg – MBK (medische basiskennis) en PSBK – en therapeutische vorming (TV). Zo volg je een volwaardige opleiding op HBO niveau die jou opleidt tot Ayuryoga teacher of therapeut.

Word Ayuryoga Therapeut en help en begeleid naar balans en bewustzijn en optimale gezondheid. Dit doe je met de eeuwenoude wetenschap van Ayurveda in combinatie met Yoga.

Programma en studiebelasting

De Ayuryoga opleiding bestaat in totaal uit 240 EC (studiepunten). Dit totaal aan studiepunten omvat het volgen van de lessen Ayurveda, yoga, therapeutische vorming, praktische vaardigheden en Medische Basis Kennis (MBK), het doen van stages en zelfstudie. Voor de zelfstudie bestudeer je opgegeven stof, oefen je opdrachten en hou je een journaal bij. Tijdens de opleiding loop je in ieder geval 4 weken stage. Dit is een groepsstage en is opgedeeld in 2 weken een Ayurveda-stage en 2 weken een yoga-stage. In het overzicht vind je details van de studiebelasting voor alle studiejaren.

In het 1e jaar start je met basiskennis van Ayurveda, yoga en medische basiskennis. Daarnaast zet je samen met je medestudenten intervisiegroepjes op, die gedurende de hele opleiding een belangrijke rol blijven spelen. In de volgende studiejaren leer je meer over didactiek, het ontwikkelen van therapeutische vaardigheden en het opbouwen van cliëntdossiers. In het derde jaar komt er meer ruimte voor het praktische therapeut en leraarschap. Je leert meer over het toepassen van yogatechnieken bij fysieke en mentale ongemakken met cliëntsituaties. In het vierde leerjaar ligt de nadruk op geleidelijke transformatie van de verworven vaardigheden en opgedane ervaring naar overdracht en toepassing daarvan. Er is veel aandacht voor Ayuryoga-therapie en het werken met anamnese en behandel & therapeutische yoga lesplannen. De opleiding wordt afgerond met een afstudeerscriptie.

Ayuryoga en persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling tot Ayuryoga therapeut en leraar.
De eerste twee jaar zijn vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling en staan in het teken van balans vinden in jezelf. Je leert de opgedane kennis toe te passen op jezelf en met de kennis van Ayurveda, yogafilosofie en yogabeoefening leg je een goede basis voor de vorming van jou als therapeut en leraar. Het oefenen op en met medestudenten is het praktisch onderdeel van dit deel van de opleiding. Ook in het derde en vierde jaar blijft de persoonlijke ontwikkeling als een rode draad door de opleiding lopen. Er vindt dan meer verdieping plaats met het accent op de ontwikkeling van een “strong mind”.

Ayuryoga docenten

Aan de opleiding zijn diverse docenten verbonden:

 • Ayurveda docent: Shasvin Bhoelai (BAMS)
 • Yogadocenten: Carmen Lai, Uta Bisseswar en Wendy Compeer
 • Therapeutische vorming: Carla van Dijk
 • Leerlijn onderzoek: Dafina Tanase
 • Gastdocenten: diversen
 • Ayurveda praktijklessen tijdens stage: Shasvin Bhoelai
 • MBK: Ellen van der Helm

Daarnaast komt het voor dat (internationale) gastdocenten college geven.

Toelatingscriteria

Je kunt de opleiding Ayurvedic Yoga Therapist & Teacher (AYT&T) volgen als je ouder dan 18 jaar bent, HBO-denkniveau hebt en de Engelse taal voldoende beheerst. Voor afgestudeerden van een van een HBO Ayurveda-opleidingen gelden vrijstellingen voor de Ayurveda en MBK. Dit kan ook gelden als je via andere opleidingen geschoold bent in de Ayurveda. In dat geval bepalen we aan de hand van een persoonlijk gesprek (EVC) welke vrijstellingen verleend kunnen worden. Als je een yoga-opleiding hebt gevolgd van minimaal 300 uur is er vrijstelling van yogalessen in het eerste studiejaar mogelijk. Vrijstelling voor MBK en Ayurveda worden bepaald a.h.v. eerder behaalde modules.

Studiekosten
Voor de Ayuryoga Therapist & Teacher opleiding geldt:

 • Inschrijving: € 95,00.
 • Collegegeld per studiejaar: € 2550,00.
 • Ongeveer € 300,- per studiejaar aan boeken en cursusmateriaal.
 • Een verplichte (groeps-)stage van 2 weken Ayurveda in Nederland en 2 weken yoga in India. Deze stagemomenten zijn over de 4 jaar verspreid. 4 weken stage/studie kosten samen: € 2050,-.
  Je dient je eigen vliegticket en vervoer naar India te verzorgen. Natuurlijk kunnen wij tegen meerprijs een taxi (Delhi naar de Ashram te Rishikesh) boeken.

Interesse en aanmelding

De Ayuryoga Opleiding gaat ieder jaar van start in september of januari. Je kunt meedoen met proeflessen om je te oriënteren of de opleiding Ayuryoga wat voor jou is. Heb je interesse in de opleiding? Je kunt contact opnemen met de opleidingscoördinator (telefoonnummer: 06 12 96 96 90.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Accreditaties

De opleiding Ayuryoga is in 2018 geaccrediteerd door de SNRO als onderdeel van de opleiding Ayurveda Practitioner afstudeerrichting Ayuryoga bij EISRA. Als zelfstandige opleiding op HBO niveau zijn we in 2020 geaccrediteerd en zal de heraccreditatie in 2023 plaatsvinden.
Daarnaast zijn we aangesloten bij Yoga Alliance International. Deze accreditatie houdt in dat wij binnen ons programma een 200-300-500h certificaat kunnen opnemen. Jouw diploma wordt dus internationaal erkend. Meer info via ayuryoga@ayuryoganederland.nl.
Ook zijn we aangesloten bij de FONG; Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen.