Voorlichtingsinfo

a. Toelating tot de opleiding
Het niveau van de opleiding is HBO.
Je kunt beginnen met de opleiding als je minimaal een MAVO/HAVO-diploma en/of een MBO-opleiding hebt gevolgd. De minimumleeftijd is 18 jaar.

b. Vrijstellingbeleid
Indien je in het bezit bent van een diploma en/of certificaat van een erkende Ayurveda en/of Yoga, MBKopleiding is vrijstelling voor een deel van de lessen of studiejaar mogelijk.

c. Diploma en certificaten
Na het afronden van een afzonderlijk studiejaar ontvang je een Certificaat. Indien je de totale opleiding van 4jaar met goed gevolg hebt afgerond ontvang je een HBO-diploma
De eerste 2 lesjaren geven recht op een certificaat op MBO-niveau

d. Opbouw van de opleiding
De opleiding is opgebouwd in modules en kun je in 1 jaar afronden. Bij belangstelling kun je de totale opleiding van 4 jaar volgen.
Het aantal lesdagen per jaar is 22, daarnaast zijn er per jaar 8 stage dagen, hier worden praktijklessen gegeven waar we steeds 4 aaneengesloten dagen op een locatie verblijven.
Daarnaast zijn er een aantal weekenden waar een massage training wordt verzorgd, deze staan los van het vaste lesprogramma.

e. Praktijkdagen van de opleiding
Het aantal praktijkdagen dat is berekend per jaar is 90 en is opgebouwd uit:
– Praktijklessen in de opleiding
– Stage praktijk
– Huiswerkopdrachten
– En opbouw cliëntdossiers om zelfstandig praktijk te leren uit te voeren
– Oefenlessen yoga

f. Studiebelasting
Studiebelasting uren = gemiddeld 63 uur per jaar
Een studiebelasting uur is berekend over:
– Te volgen lessen
– Huiswerk
– Clientdossier opbouw
– Oefen lessen yoga
Een studiebelasting uur is meer dan een klokuur.

g. Studiemateriaal
Op de website staat vermeld per leerlijn welke modules er worden behandeld en welke literatuur daarbij past.

h. Toetsen en examens
Ieder studiejaar wordt afgerond met een (summatieve) toets waarmee de overgang naar een volgend studiejaar wordt beoordeeld. Halverwege het studiejaar wordt een formatieve toets afgenomen om de studievoortgang te bepalen en mogelijk ter bevordering een studieadvies te geven.

i. Bevoegd en bekwaam
Na het afronden van de totale opleiding ben je bevoegd en bekwaam om als Ayuryoga therapeut en yoga teacher te gaan werken. Dit wordt in 4 jaren studie opgebouwd. Indien je je aansluit bij een beroepsvereniging kun je geplaats worden in het zorgverleners register van Vektis welke door de zorgverzekeraars wordt erkend.