Ellen van der Helm

 

Ellen van der Helm is opgeleid als fysiotherapeut (1993). Al snel verdiepte Ellen van der Helm zich in de lichaamsgerichte psychotherapie en volgde de opleiding Neo-Hypnotherapie. Sinds 2002 is ze docent Medische Basiskennis en geeft aan veel verschillende opleidingen voor complementaire therapie les. In haar lessen combineert zij theoretische lesstof op een dynamische wijze, met het holistische denken en ervaren.